top of page

Koppels & gezinnen

Ik werk zowel met koppels als gezinnen. Onderstaand geef ik wat toelichting rond het stuk relatiebegeleiding, maar vaak kan je het woord ‘koppel‘ ook vervangen door ‘gezin‘, want in elke relatie komen er spanningen voor en elke relatie gaat gepaard met sterke en moeilijkere momenten. Meestal geraak je hier zelf uit, maar wanneer je het gevoel hebt elkaar niet meer te begrijpen, het vertrouwen weg is of de ruzies zich blijven opstapelen, kan het nodig zijn om professionele hulp te zoeken. Mensen vinden het vaak niet makkelijk om de stap naar relatietherapie te zetten, meestal omdat erover spreken met een derde de moeilijkheden ook 'echt' maakt en dit gepaard kan gaan met schaamte. Therapie kan echter heel helend zijn. Als koppels in therapie komen, zijn ze vaak in een impasse beland en kunnen de partners zich nog moeilijk in de andere inleven. Ze voelen zich afgewezen of gekwetst door het gedrag van de andere, worden steeds defensiever, raken steeds meer van elkaar vervreemd en verstrikt in conflicten en misverstanden.

 

Hoe werkt relatie therapie nu? In een eerste gesprek ga ik samen met jullie de moeilijkheden in kaart brengen. Hierbij beluister ik jullie beiden. Jullie krijgen dus elk de ruimte om jullie kant van het verhaal te vertellen. In volgende gesprekken gaan we op zoek naar de onderlinge dynamieken die er spelen. Relatietherapie is er nooit op gericht om één van beide partners de schuld of gelijk te geven. Ik stel me dan ook steeds ‘meerzijdig partijdig’ op, d.w.z. dat ik betrokken ben op beide partijen en beiden erkenning geef. We gaan samen zoeken naar hoe jullie opnieuw met elkaar in dialoog kunnen gaan op een manier die voor elk veilig aanvoelt en conflicten beperkt blijven tot de inhoud, in plaats van de hele relatie op scherp te zetten.

Als koppel dien je niet te wachten tot alles muurvast zit. Relatietherapie kan ook preventief werken. Negatieve patronen en dynamieken groeien immers langzaam en kunnen ook vroegtijdig aangepakt worden.

Wanneer een positieve evolutie uitblijft en het toch tot een breuk zou komen, kan ondersteuning hierbij ook belangrijk zijn. Uit elkaar gaan is immers veel meer dan een punt zetten achter de relatie en alleen doorgaan. Als je dat zorgvuldig doet, dan kan je een belangrijke periode waardig afsluiten voor jezelf, de andere en eventueel kinderen. Hierbij is het belangrijk dat je jezelf niet vergeet. Heel wat onbekende emoties en onderliggend verdriet kunnen dan naar boven komen. Indien gewenst kan in dit geval een individuele therapie opgestart worden om uit te zoeken wat er nodig is om terug in balans te komen en de draad terug op te pikken.

Praktisch

Relatietherapie & gezinsgesprekken:

De prijs voor een kennismakingsgesprek bedraagt €75 voor 50 min.

Voor vervolggesprekken kan je kiezen tussen gesprekken van 50min of 75min. Gesprekken van 50min. bedragen €75. Gesprekken van 75min bedragen €90. Betalen kan via de bankapp of cash. 

 

Er is een terugbetaling voorzien vanuit volgende mutualiteiten: Liberale Mutualiteit, Solidaris, Helan en CM. Indien u hiervan gebruik wil maken geef dit dan even aan. 

Bij annulatie van een afspraak binnen de 24u wordt de kostprijs van de sessie aangerekend.

bottom of page