top of page
gonny-asking-questions.png

Soms wordt het verwarrend, psychotherapeut, psycholoog, psychiater, coach...Hieronder verduidelijk ik het even. Moest je nadien nog vragen hebben kan je die uiteraard altijd stellen. 

  • Een psychiater is een dokter met minstens 12 jaar opleiding achter de rug. Deze arts is gespecialiseerd in de behandeling van psychische stoornissen. Als arts kan hij medicatie voorschrijven. Dit kunnen de andere beroepsgroepen niet doen. Soms verwijst de psychiater door naar een psychotherapeut om naast de medicatie ook een begeleiding op te starten.

  • Een psychotherapeut heeft minstens 7 jaar opleiding achter de rug, want naast een basisdiploma als bachelor of een master heeft een psychotherapeut een bijkomende 4 jarige psychotherapieopleiding gevolgd. Een psychotherapeut beschikt over ruime praktijkervaring om jou te helpen bij psychische & relationele problemen. Ikzelf heb meerdere langdurige opleidingen gevolgd, waardoor ik 9 jaar opleiding achter de rug heb en mezelf nog steeds blijf bijscholen. 

  • Een klinisch psycholoog heeft een 5 jarige masteropleiding achter de rug waardoor hij een brede theoretische basis heeft om psychische problemen te begeleiden.

  • Een counselor heeft minstens 5 jaar opleiding achter de rug, naast een basisdiploma als bachelor in de humane wetenschappen volgde de counselor een bijkomende 2 jarige counselorsopleiding. De counselor biedt een laagdrempelige vorm van hulp aan met als doel mensen te helpen bij het hanteren van problemen, ontwikkelen van kennis & vaardigheden, ... Een counselor focust op emoties en de dieperliggende patronen.

  • Bij een coach is er geen minimum qua opleidingsachtergrond. Iedereen mag zich coach noemen. Bij coaching ligt de focus op wat jij wil & de doelen die je kan bereiken, bijvoorbeeld het verbeteren van een studiemethode, het vinden van de juiste job, je carrière een een duwtje in de rug geven, ... In tegenstelling tot een counselor gaat een coach minder in op de onderliggende problemen.

Wat is een psychotherapeut?

bottom of page